نظرات مشتریان زایکوسیل
صفحه نخست/درباره محصول/نظر مشتریان

غلامرضا کیوانلو

مدیر عامل شرکت سابیر نیرو

اجرای آسان زایکوسیل، دوستدار محیط زیست و مقرون به صرفه بودن، این فناوری را به راه حلی مطمئن در فرایند ضدآب سازی با ماندگاری طولانی مطرح کرده که می تواند جایگزین بی بدیل برای روش های قدیمی ضدآب سازی باشد.

نتایج عملکرد زایکوسیل در نگاه مصرف کنندگان

نظرات تصادفی