آب مناسب جهت محلول سازی زایکوسیل باید دارای چه شرایطی باشد؟

حلال زایکوسیل آب است و باید آن را به نسبت 1 به 20 در آب حل کنید و در نهایت روی سطح مورد نظر اجرا کنید. اما باید توجه داشته باشید که آبی که برای محلول‌سازی زایکوسیل استفاده می‌کنید باید قابل شرب باشد. تاکید بر قابل شرب بودن آب به این دلیل است که باید زایکوسیل با آب دارای سختی پایین محلول شود و آبی که قابل شرب باشد معمولا دارای سختی متعادل است.

البته شرایطی مانند نداشتن جرم و رنگ اضافی را هم برای آب حل کننده زایکوسیل داریم و دلیل این مورد نیز اینست که اگر آب حلال زایکوسیل دارای جرم و رنگی غیر از شفاف باشد، اثر خود را روی سطح مورد نظر اجرا شده در غالب تغییر رنگ خواهد داشت.

زایکوسیل را به نسبت مورد نیاز با آب با سختی پایین باید محلول کرد

این نکته مهم را باید حتما در نظر داشت که استفاده از زایکوسیل بسیار آسان بوده بطوریکه حتی حلال کمکی آن آب است.


چگونه قطره آب که در کوچکترین حالت 100 میکرون است می‌تواند در منافذی به اندازه 0.005 تا 2 میکرون نفوذ کند؟

قطرات آب به مراتب بزرگ‌تر از اندازه منافذ موجود در سطوح مصالح سنگی، آجری، سیمانی و .. هستند. بنابراین باید در لایه‌های سطحی باقی بمانند و نتوانند نفوذ کنند. اما با این وجود به دلیل این‌‎که تمام سطوح سیمانی دارای گروه‌های OH (هیدروکسیل) می‌باشند، این گروه‌ها لایه‌های سطحی را بسیار متخلخل کرده و آماده برای جذب بیشتر می‌کنند.

  سوالات متداول فنی و اجرایی مشاهده پاسخ کامل
آیا می‌توان زایکوسیل را روی سطوح خیس که نشتی آب دارند، اجرا کرد؟

بله. درصورتی که نفوذ آب در سطح به آرامی و با فشار کم باشد (مانند نم و رطوبت) می‌توان از زایکوسیل استفاده کرد و آن را آب‌بند کنیم. به هر حال اگر نفوذ آب با شدت و سرعت باشد (نشتی)، آنگاه باید ترک‌ها را مشخص کرده و به آب‌بندی آن‌ها توجه نمود. در هر دو حالت عملیات ضدآب سازی باید از سمت مثبت انجام شود. 

  سوالات متداول فنی و اجرایی مشاهده پاسخ کامل
آیا امکان اجرای زایکوسیل روی ایزوگام و سایر عایق‌های لایه‌ای استفاده کرد؟

خیر؛ زایکوسیل را نمی‌توان روی عایق‌های آب بند پوششی مانند ایزوگام‌ها، عایق‌های اپوکسی، عایق سفید و سایر پوشش‌های لایه‌ای ضدآب استفاده کرد.

زایکوسیل برای ضدآب کردن سطوح نیاز دارد تا به آن سطح نفوذ کرده و با مولکول‌های آن واکنش دهد. اما وقتی از پوششی مثل ایزوگام روی سطح استفاده شده است؛ به دلیل اینکه دیگر نمی‌توان به سطح اصلی مصالح رسید، زایکوسیل کارکردی ندارد.

  سوالات متداول فنی و اجرایی مشاهده پاسخ کامل
ماندگاری و دوام خاصیت ضدآب‌سازی زایکوسیل روی سطوح اجرا شده چگونه اثبات می‌شود؟

پایداری و ماندگاری اثرات زایکوسیل روی سطوح اجرا شده طبق بررسی و آزمایشات علمی سنجیده شده است و طبق این اطلاعات می‌توان ادعا کرد، زایکوسیل بیش از 20 سال در شرایط نامساعد جوی قابلیت‌های خود را حفظ می‌کند. در ادامه برخی از دلایل این ادعا آورده شده است.

  سوالات متداول فنی و اجرایی مشاهده پاسخ کامل
آب مناسب جهت محلول سازی زایکوسیل باید دارای چه شرایطی باشد؟

حلال زایکوسیل آب است و باید آن را به نسبت 1 به 20 در آب حل کنید و در نهایت روی سطح مورد نظر اجرا کنید. اما باید توجه داشته باشید که آبی که برای محلول‌سازی زایکوسیل استفاده می‌کنید باید قابل شرب باشد. تاکید بر قابل شرب بودن آب به این دلیل است که باید زایکوسیل با آب دارای سختی پایین محلول شود و آبی که قابل شرب باشد معمولا دارای سختی متعادل است.

  سوالات متداول فنی و اجرایی مشاهده پاسخ کامل