۰۵۱ - ۳۶۶۶ ۲۰۲۰

اطلاعات و مشاوره رایگان

info@exirshargh.com

شرکت اکسیرشرق نماینده انحصاری ایران
نیاز به راهنمایی دارید؟

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.

شرکت اکسیر شرق
نماینده انحصاری زایکوسیل در ایران

مشخصات فنی زایکوسیل

زايکوسيل يک ترکيب ارگانو سيلان مي باشد. اين ترکيب با گروه هاي فعال خود با سطوح معدني (غير ارگانيک) حاوي گروه هاي سيلانول (Si-OH) مانند سيمان، بتن، سنگ، آجر، بتن مسلح و غيره واکنش داده و باعث تشکيل پيوند سيلوگزان (Si-O-Si) بين سطح و مولکول زايکوسيل مي شود. پيوند سيلوگزان يکي از پايدارترين پيوند ها در طبيعت مي باشد بنابراين زايکوسيل با واکنش سريع با سطوح معدني، موجب ايجاد يک سطح آب گريز پايدار مي گردد. اين پيوند شيميايي که با زايکوسيل ايجاد گرديده است تحت شرايط اتمسفري معمول از بين نرفته و در مجاورت آب آشاميدني نيز بسيار پايدار بوده و جدا نمي شود. بنابراين آب در تماس با سطوح کار شده با زايکوسيل دچار آلودگي نشده و سطح کار شده با زايکوسيل هيچگونه ماده سمي را به داخل آب آشاميدنی وارد نمي نمايد.

 

ترکیبات تشکیل دهنده

alkoxy-alkylsilyl compounds

Benzyl Alcohol

Ethylene Glycol

65-70%

25-27%

3-5%

 

اطلاعات فنی زايکوسيل

شکل ظاهری

ویسکوزیته

وزن مخصوص

نقطه اشتعال

نقطه انجماد

انحلال پذیری

PH

رقیق کننده

پوشش به ازای یک کیلوگرم

سطوح قابل اجرا

مایع زرد کمرنگ

100-500 cps @ 30℃

1.01 @ 25℃

> 75℃

5℃

قابل حل در آب

محلول 10% در آب، خنثی یا کمی اسیدی

آب آشامیدنی (سختی کمتر از 1000 PPM)

40 تا 60 مترمربع برای سطوح افقی و 60 تا 100 مترمربع برای سطوح عمودی

بتنی، آجری، سنگی، سیمانی و سفالی